Para ve İlişkiler

Para ve İlişkiler

Para ve İlişkiler

Ayn Rand ,paranın bireyin hayatındaki rolünü şöyle tanımlar; ‘ Para bir araçtır. Sizi istediğiniz yere götürür ama hiçbir zaman sürücü koltuğuna oturtmaz.’

Günümüzde paranın araç olmaktan çok amaç haline dönüştüğüne şahit oluyoruz ne yazık ki. Bireyin karakterinden, ilişkilerine, mesleğinden, sosyal çevresine kadar uzanan büyük rolü olduğunu biliyoruz. Sahi ne oldu da para bu denli ilişkilerimizin merkezine oturur oldu? Sevgi, ortak değerler, beklenti, umut, heyecana ne oldu..

Para, bireysel ihtiyaçlarımızı gidermek ve hayatta kalabilmemiz için ihtiyacımız olan bir araç ancak günümüzde birçok alanda belirleyici rolüne tanık oluyoruz. Özellikle eş/partner seçimlerinde; erkek partnerin maddi durumunu derecelendiren araba/ev sahibi olması, kıyafet seçimleri özellikle bayanlar tarafından dikkat edilen unsurlardan biri.

Darwin, Evrim Teorisine göre; kadınlar eş seçimlerinde kendisine bakım sağlayabilecek, maddi anlamda kendi ve çocuklarına yetebileceğini düşündükleri ve güven duydukları erkekleri seçmektedir. Erkekler ise  neslinin devamının sağlanabildiği ve babalık duygularına yönelik seçimler yapmaktadır. Tabi ki fiziksel çekicilik, yaş, meslek ve diğer alanlar etkiliyken, sonraki sırada kalmaktadır.

Biyolojik ihtiyaçlar,eş seçimlerinde bu denli etkili olurken,bu etkiler ile birlikte maddi kaynakların ilişkinin belirleyici olma durumu ilişkiyi sağlıksızlaştırmaktadır.

Eş seçiminde, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması bizim için sağlıklı ve işlevli olandır.

İhtiyaçlarımız arasında her ne kadar para ön sıralarda yerini alsa da, paranın olmaması durumunda ilişkilerdeki sevgi, bağlılık, hoşgörü, aidiyet duygusu ve aradaki bağı tüm çıplaklığıyla görüyoruz.

Bu sebeple önce ilişkinin içi dolsun,,

Para; ilişkiye hizmet etsin ,biz paraya hizmet etmeyelim.

 Paranın amaçtan önce araç olduğu ilişkilerde mutlu olmayı deneyimlemek dileğiyle..

                                                                                                                     

                                                                                                                               CEREN YAĞCIKÖSEOĞLU

Anahtar Kelimeler

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu